Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Δεν δεχτήκαμε να δεσμευτούμε για την κάλυψη υψηλόβαθμων θέσεων


 
28/04/14, ΛουτράκιΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥH Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών « Με τους Πολίτες Μπροστά », με επικεφαλής τον Δήμαρχο Κώστα Λογοθέτη, στην διαδικασία κατάρτισης του ψηφοδελτίου ΝΙΚΗΣ που ήδη κατέθεσε, αντάλλαξε διερευνητικά απόψεις, μεταξύ άλλων και με στελέχη του κου Γιωτάκη, καθώς επίσης και με τον ίδιο τον κ. Γιωτάκη, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών μας.


Μας έγινε η πρόταση για συμμετοχή και κοινή συμπόρευση της δημοτικής μας παράταξης με την δημοτική παράταξη του κ. Γιωτάκη. Τοποθετηθήκαμε ευθύς εξ αρχής, ότι η Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών « Με τους Πολίτες Μπροστά », έχοντας κατακτήσει και εμπράκτως αποδείξει την συμμετοχική πρακτική των μελών της, στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, δέχεται και συζητά συμμετοχές και συμπορεύσεις ατόμων και όχι παρατάξεων ή κομματικών σχηματισμών.

Δεν δεχτήκαμε να δεσμευτούμε για την κάλυψη υψηλόβαθμων θέσεων, πολύ δε περισσότερο για καίριες «οργανικές θέσεις», που θα καθορίσουν την διοικητική λειτουργία του δήμου, αλλά και την σχέση Δήμου και Δημοτών.

Οι προγραμματικές θέσεις που μας προτάθηκαν να αποδεχθούμε, είναι σαφέστατα καταγεγραμμένες στην ιδρυτική μας διακήρυξη και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα του 2010, επικαιροποιημένες από την αταλάντευτη και μη διαπραγματεύσιμη πρακτική μας, επί 3.5 χρόνια τώρα , ιδιαιτέρως στις διεκδικητικές σχέσεις μας με τους συνεταίρους μας  στην κοινοπραξία του καζίνο, προς όφελος και εξασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου μας.


1 σχόλιο: