Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

«ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ή ΕΣΤΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ?
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ή ΕΣΤΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ?
28 Φεβρουαρίου 2015, ΛουτράκιΗ Δημοτική Παράταξη « Με τους Πολίτες Μπροστά » θέλει κατηγορηματικά να καταγγείλει τις μεθοδεύσεις του Δημάρχου και Προέδρου της Τουριστικής Α.Ε.,  κ. Γεώργιου Γκιώνη, ο οποίος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 26/02/15, με θέμα τον ορισμό του « Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τουριστικής Α.Ε.» , απέκλεισε για ακόμη μια φορά την εκπροσώπηση της τρίτης παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου που εκφράζει το 22% των συνδημοτών μας , σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον της ίδιας της εταιρείας, όπου απαιτείται η μέγιστη συναίνεση και συμμετοχή των δημοτικών παρατάξεων στο Δ.Σ. αυτής.