Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ηχητικο) ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                          Συνεδρίαση  17η της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 (ηχητικο)
            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο ΕΗΔ:       Ανάκληση της υπ' αριθμ. 175/2015 Α.Δ.Σ. που αφορά στον Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.
2ο ΕΗΔ:       Ενταξη του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού - Εγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου μας για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου που θα πραγματοποιηθεί στην Προύσα.
3ο ΕΗΔ:       Εγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου μας στη 13η Ευρωπαϊκή Ομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων OPEN DAYS 2015 που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες 12 - 15 Οκτωβρίου 2015.
4ο ΕΗΔ:       Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 9.10.2015.
5ο ΕΗΔ:       Εγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Πρωτοπαππά Μαρίας στην Τρίπολη για συμμετοχή της στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας (ΚΕΘΙ), 28-29.9.2015.
6ο :    Απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, της διοργάνωσης του Ράλλυ "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ" 2015, λόγω αποκλειστικότητας.
7ο :    Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
8ο :    Εγκριση καταβολής μερικώς διακανονιζόμενης υποχρέωσης της λυθείσας και υπό εκκαθάριση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ. προς το προσωπικό και το ΙΚΑ.
9ο :    Εγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης για την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας "Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής Αγίων Θεοδώρων".
10ο:   Αποδοχή ποσών από ΣΑΤΑ (1η δόση 2011, δόση 2013, δόση 2014 και δόση 2015) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
11ο:   Αποδοχή ποσών από ΣΑΤΑ (σύνολο έτους 2014 και 1η - 4η δόση 2015) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
12ο:   Κατανομή ποσών 50.124,00 ευρώ και 75,30 ευρώ απο ΣΑΤΑ (ετών 2015 και 2014 αντίστοιχα) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
13ο:   Εγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης πίνακα στοχοθεσίας, έτους 2015, του Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)".
14ο:   Εγκριση τροποποίησης στοχοθεσίας, έτους 2015, του Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας".
15ο:   Εγκριση οικονομικών απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας" ετών 2013 και 2014.
16ο:   Καταβολή ή μη εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο & αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας", για το έτος 2015.
17ο:   Εξέταση αιτήματος Δήμου Βέλου - Βόχας για δωρεάν παροχή νερού προς υδροδότηση των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. "ΑΝΕΛΙΞΗ".
18ο:   Αποδοχή σπουδάστριας ΒΑΒΒΑ Δέσποινας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για εξάμηνη πρακτική άσκηση στον Δήμο μας.
19ο:   Εγκριση ηλεκτροδότησης ενός (1) πίλαρ για την ηλεκτροδότηση φωτιστικών σωμάτων στην "Κρυφή Παραλία" Ισθμίας.
20ο:   Εγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας.
21ο:   Ανάκληση της υπ' αριθμ. 131/2015 Α.Δ.Σ. "Εγκριση διενέργειας προμήθειας "Βελτίωση εξοπλισμού παιδικών χαρών στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων"".
22ο:   Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." την 28η Σεπτεμβρίου 2015 στα παρακάτω θέματα:
α) Εγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.
β) Εγκριση του Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.
γ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12-2014.
δ) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.
ε) Εγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Εργων (Π.Ε.Ε.) της "Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ" για το έτος 2015.
στ) Εγκριση της τροποποίησης του άρθρου 8 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
ζ) Ανάκληση της υπ' αριθμ. ζ) απόφασης της 17ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
η) Ανακοινώσεις και Προτάσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου