Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (ηχητικο) ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                          Συνεδρίαση  18η της 7ης Οκτωβρίου 2015 (ηχητικο)


             
        

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο ΕΗΔ:       Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.
2ο ΕΗΔ:       Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 285/2014 Α.Δ.Σ. περί εξέτασης αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο μας.
3ο :    Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας".
4ο :    Παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου του Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου στον Σύλλογο "Φίλοι Μουσικής Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων", κατόπιν αιτήματός του.
5ο :    Προσωρινή και μερική εκκαθάριση, ως προς την ιδιοκτησία 3, της αριθμ. 4/2010 πράξης αναλογισμού στο Ο.Τ. 186-187 του σχεδίου πόλεως Λουτρακίου, δυνάμει της υπ' αριθμ. 73/2013 απόφασης Μ.Π.Κ.
6ο :    Καθορισμός των όρων απευθείας συμφωνίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημοτικού Σταδίου "Χ. ΘΩΔΗΣ" στο Λουτράκι, για χρήση κυλικείου.
7ο :    Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016 για την εκτέλεση της προμήθειας "Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας- ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας και πλαστικών σάκων απορριμμάτων Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.".
8ο :    Εγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας" (αρ. μελ. 40/2015). Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016.
9ο :    Εγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων" (αρ. μελ. 41/2015). Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016.
10ο:   Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας" (αρ. μελ. 33/2015).
11ο:   Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων" (αρ. μελ. 34/2015).
12ο:   Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Λουτρακίου, για το χρονικό διάστημα 1.7.2000 έως 30.6.2003 επ ονόματι ΚΩΣΤΑΛΕΝΗ Ντάνας.
13ο:   Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Λουτρακίου, ετών 1994-2003 και προστίμων Κ.Ο.Κ., επ ονόματι ΣΓΟΥΡΗ Δημητρίου.
14ο:   Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, για το χρονικό διάστημα από Α' τετράμηνο 2005 έως και Β' τετράμηνο 2006,  επ ονόματι ΚΩΣΤΗΡΗ Χρήστου και επαναβεβαίωση αυτών.
15ο:   Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων εσόδων, ετών 2009 - 2010, στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επ ονόματι ΜΑΝΤΖΑΝΑ Γεωργίου.
16ο:   Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών και δικαιωμάτων νεκροταφείου Λουτρακίου, ετών 2004 - 2015, επ ονόματι ΠΑΥΛΟΥ Βασιλείου του Πέτρου.
17ο:   Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων Κ.Ο.Κ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επ' ονόματι ΜΑΡΟΥΔΑ Δήμου.
18ο:   Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων Κ.Ο.Κ. στη Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, ετών 2008-2011 και 2013, επ ονόματι διαφόρων οφειλετών.
19ο:   Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, προστίμων Κ.Ο.Κ. και ΤΑΠ στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επ ονόματι διαφόρων οφειλετών.
20ο:   Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας, επ ονόματι ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ελένης και επαναβεβαίωση αυτών.
21ο:   Εξέταση αιτήματος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου για επανεξέταση βεβαιωμένης οφειλής του από πρόστιμο Κ.Ο.Κ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας έτους 2000.
22ο:   Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από τέλη ύδρευσης Λουτρακίου (Α' εξάμηνο 2003), επ ονόματι ΝΙΑΝΙΟΥ Μιχαήλ.
23ο:   Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ Λουτρακίου, ετών 2000 - 2015, επ ονόματι ΧΑΒΓΙΑΡΑ Θεμιστοκλή.
24ο:   Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου